2531086036 Νικολάου Ζωίδη 61, Κομοτηνή mekkosflowers@hotmail.com